Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Podpora bydlení při živelní pohromě v roce 2013 > Podprogram „Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou“

Podprogram „Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou“

Dotace obcím na vznik nového nájemního bytu náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s živelní pohromou zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena