Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů spojených s opravu bytu nebo části rodinného domu určené k trvalému bydlení poškozenými v souvislosti se sesuvy půdy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena