Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Podpora bydlení při živelní pohromě v roce 2013

Podpora bydlení při živelní pohromě v roce 2013

Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu (dále jen „stavba“), jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen „odstranění stavby“) a poskytování příspěvku na opravu bytu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena