Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – příspěvek občanům 150 000,- Kč > Archiv > Vyhlášení Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného

Vyhlášení Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočasného

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 65/2006 ze dne 31.3.2006.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena