Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – demolice > Archiv > Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi

Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena