Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – demolice > Archiv > Metodický pokyn k Programu poskytování dotací do povodňového fondu obcí na opravy bytového fondu pos

Metodický pokyn k Programu poskytování dotací do povodňového fondu obcí na opravy bytového fondu pos

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena