Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2013

Rozdělení přiznaných podpor v roce 2013

Přehled přiznaných podpor v dotačním programu Podpora bydlení a v podprogramech Podpora regenerace panelových sídlišť, Podpora výstavby technické infrastruktury, Podpora výstavby podporovaných bytů a Podpora oprav domovních olověných rozvodů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena