Schválené akce - Podpora regenerace panelových sídlišť

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 100/2008 z 18. 6. 2008 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2008, z kapitoly 117512 – Podpora regenerace panelových sídlišť v roce 2008.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena