Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2007 > Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury - III. etapa (rozhodnutí č. 245/2007)

Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury - III. etapa (rozhodnutí č. 245/2007)

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 245/2007 poskytnuta dotace v roce 2007, z kapitoly 217313 - Podpora výstavby technické infrastruktury v roce 2007 na základě návrhu Hodnotitelské komise (doklady k žádosti o dotaci byly doplněny v termínu do 31. 10. 2007).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena