Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2007 > Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury - II. etapa

Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury - II. etapa

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 163/2007 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2007, z kapitoly 217313 - Podpora výstavby technické infrastruktury v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena