Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2007 > Schválená akce - Regenerace panelových sídlišť – III. etapa (rozhodnutí č. 245/2007)

Schválená akce - Regenerace panelových sídlišť – III. etapa (rozhodnutí č. 245/2007)

Akce, které bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 245/2007 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2007, z kapitoly 217312 - Regenerace panelových sídlišť v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena