Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2007 > Schválená akce - Podpora oprav domovních olověných rozvodů – II. etapa

Schválená akce - Podpora oprav domovních olověných rozvodů – II. etapa

Akce, na kterou bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 142/2007 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2007, z kapitoly 217316 - Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena