Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2006 > Schválené akce - Regenerace panelových sídlišť – III. etapa

Schválené akce - Regenerace panelových sídlišť – III. etapa

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 195/2006 ze dne 17. 7. 2006 a č. 369/2006 ze dne 20. 11. 2006 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2006 z kapitoly 217312 - Regenerace panelových sídlišť v roce 2006.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena