Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2006 > Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury – II. etapa

Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury – II. etapa

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 205/2006, č. 225/2006 a č. 252/2006 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2006, z kapitoly 217313 - Podpora výstavby technické infrastruktury v roce 2006.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena