Schválené akce - Podpora výstavby technické infrastruktury

Akce, kterým bude podle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 54/2006 poskytnuta dotace na základě přijaté žádosti v roce 2006, z kapitoly 217313 - Podpora výstavby technické infrastruktury v roce 2006.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena