Schválené akce - Regenerace panelových sídlišť

Akce, kterým bude dle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 104/2005, poskytnuta dotace, na základě přijaté žádosti v roce 2005, z kapitoly 217312 - Regenerace panelových sídlišť.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena