Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Rozdělení přiznaných podpor > Archiv > Rozdělení přiznaných podpor v roce 2005 > Schválené akce - Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury

Schválené akce - Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury

Akce, kterým bude dle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 85/2005, poskytnuta dotace, na základě přijaté žádosti v roce 2005, z kapitoly 217313 - Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena