Schválené akce - Podpora oprav vad panelové bytové výstavby

Akce, kterým bude dle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 104/2005, poskytnuta dotace, na základě přijaté žádosti v roce 2005, z kapitoly 217315 - Podpora oprav vad panelové bytové výstavby.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena