Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Metodika pro uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům > Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace

Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena