Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Metodika pro uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům > Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace

Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace

 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena