Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Metodika pro uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům

Metodika pro uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům

Informace o limitu nájemného v podporovaných a sociálních bytech naleznete zde:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Metodika pro uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům (mmr.cz)

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena