Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Dotace nestátním neziskovým organizacím

Dotace nestátním neziskovým organizacím

Dotace nestátním neziskovým organizacím na projekty veřejně prospěšného charakteru pro oblast bydlení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena