Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Výše státní podpory hypotečního úvěrování platná pro období od 1.2.2008 do 31.1.2009

Výše státní podpory hypotečního úvěrování platná pro období od 1.2.2008 do 31.1.2009

Průměrná sazba úroku za rok 2007 vypočtená dle ustanovení § 6 odst. 2 nařízení vlády   č. 249/2002 Sb., resp. dle ustanovení § 1 odst. 3 vládního nařízení č. 33/2004 Sb., činí 4,89 %, resp. 4,86 %. Z uvedeného vyplývá, že pro všechny žadatele, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru po 31. lednu 2008, bude státní podpora nulová. Snížení podpory na nulovou hodnotu bude dále provedeno rovněž u stávajících příjemců podpory, u kterých po 31. lednu 2008 podle smlouvy o hypotečním úvěru dojde ke změně běžné úrokové sazby banky.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena