Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Archiv > Důležité upozornění příjemcům dotací v rámci rozvojových programů v oblasti podpory bydlení

Důležité upozornění příjemcům dotací v rámci rozvojových programů v oblasti podpory bydlení

Vzhledem k tomu, že neustále přibývá případů, kdy obce musí na základě kontroly místně příslušnými finančními úřady vracet dotace, upozorňujeme po projednání na Ministerstvu financí příjemce dotací ze státního rozpočtu na následující skutečnosti:

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena