Ministerstvo > Bytová politika > Kalkulačka pro zvýšení nájemného v roce 2007

Kalkulačka pro zvýšení nájemného v roce 2007

Vycházející ze vzorců uvedených v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena