Ústí n. L.-Chomutov

Zpracovatelem strategie je 5 statutárních měst tvořících metropolitní oblast v Ústeckém kraji. Jde o polycentrickou aglomeraci zahrnující 75 měst a obcí. Území je charakteristické vysokou koncentrací měst a lidnatých obcí způsobené historickou koncentrací těžby a průmyslu. V aglomeraci žije více než půl milionu obyvatel. Vzhledem ke koncentraci obyvatel, průmyslu a kumulaci environmentálních, sociálních a ekonomických problémů a specifik se jedná o výrazné území v rámci kraje a ČR.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena