Plzeň

Město Plzeň je čtvrtým největším městem na území České republiky a v jeho západní části zaujímá dominantní pozici jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Úlohou města Plzně, jakožto nositele strategie ITI, je zpracování a předložení integrované strategie řešící klíčové problémy vymezené metropolitní oblasti v souladu s investičními prioritami Evropské unie s předpokladem financování z více než jedné prioritní osy programu či programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Zároveň má roli vedoucího partnera, který koordinuje partnerství v území.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena