Ostrava

Strategie, jejímž nositelem je město Ostrava, je od počátku připravována na principu partnerství. V lednu 2013 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy ITI pro území ostravské aglomerace mezi statutárními městy, Moravskoslezským krajem a Regionální radou Moravskoslezsko.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena