Hradec Kr.-Pardubice

Hradecko-pardubická metropolitní oblast se nachází v NUTS 2 Severovýchod a skládá ze dvou krajských měst – Hradce Králové a Pardubic, které tvoří jádra oblasti, a jejich funkčního zázemí. V rámci ČR se jedná o jedinečnou aglomeraci se dvěma rovnocennými jádry se silnou dvoujadernou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena