Brno

Nositelem strategie je Statutární město Brno, které je přirozeným monocentrickým jádrem Brněnské metropolitní oblasti (BMO). BMO je funkční městská oblast charakterizovaná silnými denními vazbami na město Brno, v níž se koncentruje řada ekonomických aktivit, ale i problémů, které je nutné řešit integrovaným způsobem, který vytvoří pozitivní synergické efekty pro celou oblast. Jedině tehdy má BMO šanci dlouhodobě obstát jako druhý nejvýznamnější pól rozvoje ČR.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena