Zlín

Město Zlín je hospodářským a správním centrem Zlínského kraje a současně jeho hlavním růstovým pólem a centrem dojížďky za prací. Město je sídlem Univerzity Tomáše Bati, v oblasti ekonomické základny Zlín stále prochází transformací z průmyslové aglomerace 20. století na aglomeraci hospodářsky orientovanou zejména na služby, výzkum, vývoj, inovace a kreativní sféru. Z geografického hlediska se nachází ve východní části ČR na moravsko-slovenském pomezí.