Karlovy Vary

Nositelem strategie je Statutární město Karlovy Vary, jež je s 50 tis. obyvatel přirozeným centrem karlovarské aglomerace (ve Strategii regionálního rozvoje ČR uvedena jako sídelní aglomerace vhodná pro nástroj IPRÚ). Karlovy Vary jsou krajským městem se sídlem řady významných institucí veřejné správy a soukromých subjektů. Zároveň je jediným statutárním městem v kraji, a tudíž přirozeným nositelem IPRÚ. Organizační zabezpečení přípravy IPRÚ zajišťuje Magistrát města Karlovy Vary.