Jihlava

Statutární město Jihlava je krajským městem Kraje Vysočina je rovněž hospodářským jádrem celé oblasti. K městu se váže bohatá historie spojená s těžbou stříbra a v intravilánu města se nachází rozsáhlá památková rezervace.