České Budějovice

Nositelem IPRÚ České Budějovice na léta 2014-20 je jádrové sídlo celého řešeného území, tedy Statutární město České Budějovice. Nositel IPRÚ je v kontextu jeho implementace rovněž zpracovatelem a předkladatelem strategie IPRÚ a vedoucím partnerem koordinujícím partnerství ve vymezeném území. Statutární město České Budějovice je s 95 tisíci obyvateli největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Je sídlem několika vysokých škol, výzkumných pracovišť, důležitých veřejných institucí a úřadů.

Územní dimenze > Integrované nástroje > IPRÚ > České Budějovice