Workshop v Jeseníku hodnotil dopady EU fondů na region

Workshop v Jeseníku hodnotil dopady EU fondů na region

22. 6. 2022

V prostorách městského úřadu v Jeseníku se sešli významní hráči regionálního rozvoje z území správního obvodu ORP Jeseník, aby v rámci workshopu prodiskutovali a vyhodnotili dílčí územní dopady EU fondů do regionu.

Workshop v Jeseníku hodnotil dopady EU fondů na region