Územní dimenze > Novinky > Standardizace MAS pro programové období 2021–2027 hotova. Rychle a úspěšně.

Standardizace MAS pro programové období 2021–2027 hotova. Rychle a úspěšně.

Standardizace MAS pro programové období 2021–2027 hotova. Rychle a úspěšně.

17.5.2021

Dne 30. dubna 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky úspěšně završil proces kontroly dodržování standardů místních akčních skupin (MAS) pro programové období 2021–2027. Podmínky kontroly splnilo všech 180 žadatelů/MAS. První signifikantní proces implementace CLLD v novém programovém období je tak již za námi. Nyní může následovat předkládání a schvalování strategií MAS, které tzv. standardizací prošly.

Výzva k předkládání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS byla vyhlášena již 30. dubna 2020 (příjem žádostí byl zahájen 25. 5. 2020), velká část žadatelů však podala žádost ke kontrole až na podzim minulého roku.

Cílem procesu standardizace bylo zajistit soulad vnitřního nastavení a fungování MAS s příslušnou legislativou, jejich otevřenost všem zaníceným podporovatelům rozvoje venkova, a transparentnost při zapojení do implementace EU fondů. V rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS došlo i k ukotvení území působnosti MAS pro p. o. 2021–2027, které pokrývá téměř 93 % území České republiky.

MMR, odbor regionální politiky přeje všem 180 MAS mnoho úspěchů při zapojení do implementace CLLD v p. o. 2021–2027, při které je bude nadále intenzivně podporovat. Těšíme se na další spolupráci.