Územní dimenze > Novinky > Školení k webové aplikaci ObcePRO

Školení k webové aplikaci ObcePRO

Školení k webové aplikaci ObcePRO

8.4.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj provozuje webovou aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz), která je on-line nástrojem pro podporu strategického plánování v obcích. Dne 4. května 2021 proběhne on-line školení k této aplikaci.

Aplikace provází uživatele obsahem dokumentu Program rozvoje obce, nabízí mu praktické nápovědy využitelné při tvorbě samotného dokumentu, ale také nástroje pro průběžnou práci s programem rozvoje či jeho vyhodnocování. Aplikaci mohou využívat pro zpracování svých rozvojových dokumentů také dobrovolné svazky obcí či městské části.
 
Školení bude zaměřené výhradně na praktické využití aplikace. Cílovou skupinou školení jsou primárně zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí či místních akčních skupin.
 
Program školení:
  • Význam programu rozvoje obce (PRO)
  • Představení webové aplikace pro tvorbu PRO
  • Úvodní kroky práce s aplikací (registrace, nastavení, uživatelské funkce, apod.)
  • Praktická ukázka nástrojů k tvorbě PRO
  • Praktická ukázka nástrojů k realizaci a hodnocení PRO
  • Představení zpracovaného PRO
 
Přihlásit se můžete elektronicky zde:  https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/skoleni-k-webove-aplikaci-obcepro  do 28. dubna 2021. Odkaz na školení bude zaslán přihlášeným účastníkům.