Územní dimenze > Novinky > Publikace komunitně vedený místní rozvoj v ČR

Publikace komunitně vedený místní rozvoj v ČR

Publikace komunitně vedený místní rozvoj v ČR

14.3.2018

Kolektiv autorů z Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami publikaci informující o využití nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v České republice.

Publikace je určena širšímu okruhu čtenářů, které seznámí se základními principy fungování CLLD, financováním tohoto nástroje a místními akčními skupinami, jež jsou jeho nositeli. Věříme, že publikace přispěje k šíření povědomí o CLLD, který je užitečným nástrojem rozvoje (nejen) venkovských oblastí.