První výstupy modelů dopadů Fit for 55 komentuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj

První výstupy modelů dopadů Fit for 55 komentuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj

4. 7. 2022

Předběžné výstupy Studie Centra socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA) pro Ministerstvo životního prostředí a investičně-finanční analýzy, kterou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovala společnost Deloitte, se shodují v tom, že snížení podílu emisí v průmyslu i v budovách a dopravě podle návrhu balíčku Fit for 55 je při správném nastavení opatření a nástrojů dosažitelné. Obě analýzy představili jejich autoři na červnovém zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR).

První výstupy modelů dopadů Fit for 55 komentuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj