Proběhla konference "Obchod, škola, hřiště....a co dál?

Proběhla konference "Obchod, škola, hřiště....a co dál?

13. 6. 2022

Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme na konferenci “Obchod, škola, hřiště… a co dál? Vybavenost venkovských obcí základními službami” řešili otázky související s problematikou vybavenosti obcí. Konference proběhla při příležitosti ukončení projektu "Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele", který přinesl zajímavé poznatky z oblasti dostupnosti a významu různých druhů služeb na venkově.

Proběhla konference