Územní dimenze > Novinky > Přinášíme záznam ze vzdělávacího semináře k Metodice hodnocení územních dopadů (Metodika TIA)

Přinášíme záznam ze vzdělávacího semináře k Metodice hodnocení územních dopadů (Metodika TIA)

Přinášíme záznam ze vzdělávacího semináře k Metodice hodnocení územních dopadů (Metodika TIA)

22.4.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj na vzdělávacím semináři představilo Metodiku TIA, která může např. obcím, městům či regionům (ale i dalším veřejným/soukromým subjektům) významně napomoci zodpovědět před realizací projektu na otázku “Kdyby se projekt realizoval, co se v území změní a jak se to změní”. Samotným seminářem provázel RNDr. Jakub Trojan. PhD. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který účastníky seznámil s celým procesem hodnocení. Na seminář se přihlásilo více než 80 zájemců, a byl poskytnut také online streaming na kanále YouTube.

V dopoledním bloku byla představena metodika hodnocení územních dopadů intervencí/projektů a vysvětlen smysl jejího využití v praxi na základě tří případových studií. Ukázkové zpracování územních dopadů projektů bylo demonstrováno na příkladu revitalizace Cukrovarského rybníka ve Vinoři, revitalizace (brownfieldu) části pěchotní kasárny v Terezíně a výstavby silnice I/35 v úseku Ohrazenice-Úlibice.  

V odpolední části byl představen online nástroj hodnocení územních dopadů na modelovém projektu “MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání – Venkovský podnikatelský akcelerátor”. Tento projekt představila Eva Škrabalová z organizace BEC družstvo působící v Olomouckém kraji. Organizace pomáhá začínajícím podnikatelům, pomáhá tam, kde chybí nabídka flexibilních úvazků nebo lidem bez potřebné pracovní praxe získat lepší zaměstnání. 

V závěru semináře se účastníci vžili do role hodnotitele, kdy mohli sami posoudit možné územní dopady projektu, který jim byl představen.  

Pokud Vás zajímá, jak metodiku využít a nestihli jste vzdělávací seminář máme pro Vás záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=_Nlfy3OF750   

Více informací o Metodice TIA naleznete také na www.tiammr.cz