Územní dimenze > Novinky > Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

14.4.2021

Poslanecká sněmovna ČR schválila během dopoledního jednání ve třetím čtení novelu zákona o podpoře regionální rozvoje, kterou předložila ministryně Klára Dostálová. Novela ruší Regionální rady a nastavuje lepší podmínky pro čerpání evropských dotací v letech 2021 – 2027.

Zásadní změny, které novela přináší:

Změna úlohy vybraných měst při uplatňování integrovaných územních investic, úprava koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj při finanční podpoře regionálního rozvoje a akcentování podpory měst a venkova ve strategii regionálního rozvoje ČR.

Zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise a jednoznačné vymezení kompetencí spojených s koordinační rolí MMR jako Národního orgánu pro koordinaci.

Zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a přechod jejich působnosti, práv a povinností na právního nástupce.