Územní dimenze > Novinky > O podporu z programu Brownfieldy se bude ucházet téměř 70 projektů

O podporu z programu Brownfieldy se bude ucházet téměř 70 projektů

O podporu z programu Brownfieldy se bude ucházet téměř 70 projektů

13.7.2021

Na konci dubna byla na Státním fondu podpory investic ukončena výzva pro podání žádostí o podporu z programu Brownfieldy. Celkem bylo podáno 68 žádostí, požadovaná výše podpory je 1,1 mld. Kč, vyčleněná alokace je 500 mil. Kč, převis žádostí byl tedy více než dvojnásobný.

Cílem programu je revitalizovat areály typu brownfield tak, aby mohly po úpravách sloužit pro účely občanské vybavenosti. Dříve zanedbané a nevyužívané objekty tak mohou nově sloužit jako škola, obecní úřad, knihovna nebo kulturní dům.  

Program Brownfieldy byl v letošním roce poprvé spuštěn pod Státním fondem podpory investic. Navazuje na program, který Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašovalo v roce 2019 a 2020. O podporu mohou žádat územně samosprávné celky (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje). Ty mohou využít dotaci, úvěr nebo jejich kombinaci. V první výzvách programu kombinaci dotace a úvěru využilo 33 žadatelů o podporu, zbývající žadatelé zvolili podporu formou dotace. Výše dotace vychází z typologie území dle Strategie regionální rozvoje ČR 2021+.  

Výsledky výzvy by měly být známé v létě. Další výzva programu je plánovaná na podzim 2021.  

 

Kraj 

Počet podaných žádostí 

Požadovaná výše podpory (Kč) 

Jihočeský 

40 243 552 

Jihomoravský 

134 313 320 

Karlovarský 

23 600 726 

Královéhradecký 

56 757 469 

Liberecký 

113 920 070 

Moravskoslezský 

112 462 210 

Olomoucký 

161 282 199 

Pardubický 

17 304 523 

Plzeňský 

56 993 229 

Středočeský 

131 345 496 

Ústecký 

118 230 386 

Vysočina 

96 474 325 

Zlínský 

84 420 729 

Celkový součet 

68 

1 147 348 235