Územní dimenze > Novinky > Inspirujte se příklady regenerace brownfieldů, které MMR sesbíralo v aktuálně zveřejněné publikaci 

Inspirujte se příklady regenerace brownfieldů, které MMR sesbíralo v aktuálně zveřejněné publikaci 

Inspirujte se příklady regenerace brownfieldů, které MMR sesbíralo v aktuálně zveřejněné publikaci 

9.4.2021

Ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury pro podnikání a inovace CzechInvest vznikla brožura “Brownfieldy – úspěšné regenerace napříč regiony”. Jejím smyslem je ukázat výběr povedených regenerací brownfieldů, které proběhly v posledních letech napříč celou republikou. Vybrané příklady byly doporučeny a zpracovány regionálními pobočkami agentury CzechInvest často za participace samotných vlastníků objektů.

Každý kraj je v publikaci zastoupen jedním příkladem, přesto se nejedná o jediné úspěšné projekty regenerací v daném regionu. Jedná se spíše o ochutnávku, kam může obnova těchto objektů směřovat – od muzeí, galerií a vzdělávacích institucí, přes využití pro rekreaci a cestovní ruch až po konverzi v areály, které slouží pro průmysl a podnikání. Tyto úspěšné projekty v sobě nesou hodně odhodlání a času vlastníků, kteří se nezalekli složitých projektů a postupně opuštěné a zanedbané areály přetvořili na živé lokality. Jiné objekty, včetně některých zařazených do této publikace, další etapy ještě čekají.  

Doufáme, že tato publikace motivuje vlastníky lokalit typu brownfield k tomu, aby se i oni pokusili vdechnout jim nový život. A my je třeba mohli zahrnout do další verze této publikace. 

Publikaci najdete zde: Brownfieldy (mmr.cz) v dokumentech na webu uzemnidimenze.cz