Avízo k setkání pracovních skupin k Strategii regionálního rozvoje 2021+ k implementační části.

11. 1. 2019

V průběhu ledna a února 2018 budou v pracovních skupinách připomínkovány podklady implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena