RSK Olomouckého kraje

Typ akce: Konference
Termín konání: 14. 9. 2017 10:00 - 12:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Jeremenkova 36

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba členů RSK OK
  3. Informace z jednání pracovních skupin RSK OK
  4. Informace ze 7. zasedání NSK
  5. Prezentace a vystoupení MMR 
  6. Prezentace pokroku v naplňování strategie ITI Olomoucké aglomerace
  7. Představení Programu přeshraniční spolupráce ČR-PL
  8. Schválení Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje 
  9. Různé, diskuse

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena