RSK Liberecký kraj

Typ akce: Konference
Termín konání: 27. 3. 2019 11:00 - 14:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2

 

Program jednání

1.       Schválení programu jednání

2.      Změny v nominacích členů a stálých hostů

3.      Kontrola plnění úkolů ze 17. jednání RSK LK 12. 12. 2018

4.      Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

5.      Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou

6.      Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání

7.       Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje

8.      Pracovní skupina Inovace

9.      Pracovní skupina Vzdělávání

10.     Pracovní skupina Cestovní ruch

11.      Pracovní skupina Sociální začleňování

12.      Různé

13.      Diskuse a závěr

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena