RSK Libereckého kraje

Typ akce: Konference
Termín konání: 7. 9. 2016 14:00 - 17:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

PROGRAM

    Úvod
1. Schválení programu jednání RSK
2. Schválení změny statutu RSK LK
3. Kontrola plnění úkolů ze 7. jednání RSK 22. 6 . 2016
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj
5. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
6. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
7. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP)
    Různé
    Závěr a diskuze

Kompletní program 8. zasedání Regionální stále konference Libereckého kraje
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena