Energie pro města 21. století, Plzeň

Typ akce: Seminář
Termín konání: 25. 9. 2019 9:00 - 14:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň

Cílem semináře je seznámit s pojetím energetických úspor a konkretizací potenciálu úspor ve městech (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, úspory na VO, apod.). Seminář poukáže také na legislativní zakotvení, přinese ukázky nejlepší praxe z reálných projektů v ČR, očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti a také možnosti jejich financování. Součástí semináře je také diskusní workshop, kde si představitelé měst identifikují vlastní potřeby vedoucí k jasnému návodu, jakým způsobem postupovat v zavádění energeticky úsporných opatření.
 
Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2019 bezplatná. Občerstvení bude zajištěno.

Více informací zde: www.nceu.cz/file/edee/seminare/20190925-program-plzen.pdf
 

Pro registraci na akci pokračujte externím registračním odkazem: zde

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena