SC > Smart City Guidance Package

Smart City Guidance Package

Smart City Guidance Package

12.7.2019

A Roadmap for Integrated Planning and Implementation of Smart City projects Postup integrovaného plánování a realizace projektů Smart City

V květnu tohoto roku byl na jednání Evropského výboru regionů v Bruselu představen Smart City Guidance Package (SGCP). Jde o dokument, který popisuje postup integrovaného plánování a realizace projektů Smart City, kdy je klade důraz na klíčové prvky udržitelného města - energetickou účinnost a strategickou spolupráci s místními partnery, podpořené nástroji ICT.
SCGP byl představen Evropským inovačním partnerstvím pro inteligentní města a společenství (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities - EIP-SCC).
Příručka vychází ze 17 cílů do roku 2030, které OSN stanovila v oblasti udržitelného rozvoje, a navrhuje plán v sedmi krocích s cílem podpořit zúčastněné strany v integrovaném plánování napříč doménami a provádění inovačních projektů, synergií a strategií pro chytré město.

Dokument je k nahlédnutí na těchto stránkách v části Metodiky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena